F. Mompou (1893-1987)

Combat del somni (Janés)
- Damunt de tu només les flors
- Aquesta nit un mateix vent
- Jo et pressentia com la mar

Six comptines
El niño mudo (Lorca)

Cinq mélodies de Paul Valéry