S. Maessen (1959)

Dichters (Gezelle)(fluit/zang)
- Ik ga
- Een rijmsnoer
- De Vlaamsche tale is wonderzoet

Rubayat (Omar Khayyam) (glasinstallatie, zang)

Les Plaies du monde (Rutebuf)

Qual vaga Filomela (d' Aragona) - sopraan, klarinet, cello

De vrijheid komt naakt (Chlebnikov) - sopraan, viool, klarinet en piano

Zuytdorp (Slauerhoff/Paterson) - sopraan, viool, klarinet, accordeon, piano

De Minne (Hadewijch) - 4 vrouwenstemmen, piano

IJskoningin (Wendela de Vos) - sopraan, fluit, piano

Bui (Martin Reintz) - sopraan, contrabas, slagwerk, piano

h