C.E. Graf (1723-1804)

Douze fables dans le gout de M. de la Fontaine
- de Vos en de Bok
- de Leeuw en de Rat
- de Leeuw die ten oorlog wilde trekken
- de Kat en de oude Rat
- de Kikkers die een koning wilden